Obecné informace k platbám za kroužky/hlídání dětí

 • Platbu za kroužek / hlídání dětí apod. proveďte prosím převodem na účet č. 2800248177/2010
 • U platby uveďte variabilní symbol kroužku a jméno dítěte / účastníka
 • Platby za kroužky uhraďte do 4. října 2019
 • V případě, že nebude platba za kroužek provedena v řádném termínu, bude dítě vyloučeno z docházky.
 • Po dohodě lze uplatnit slevu na 2. a další sourozence či na 2. a další kroužek ve výši 100Kč
 • Nejsme plátci DPH

Přehled variabilních symbolů pro úhradu plateb

 • VS 2019001 - Barvička
 • VS 20191002 - Hrátky s hudbou
 • VS 20191003 - Sportovní hry
 • VS 20191004 - Hravé čtení
 • VS 20191005 - Gymnastika
 • VS 20191006 - Skupinová výuka hry na doprovodnou akustickou kytaru
 • VS 20191007 - Mami, tati, pojď si hrát!
 • VS 20191008 - Tvořivky 
 • VS 20192001 - Cvičíme! I s dětmi