Obecné informace k platbám za kroužky

  • Platbu za kroužek / příměstský tábor proveďte prosím převodem na účet č. 2800248177/2010
  • U platby uveďte variabilní symbol kroužku/příměstského tábora a jméno dítěte / účastníka
  • Platbu za 2. pololetí kroužků proveďte prosím do 17. 2. 2023
  • V případě, že nebude platba za kroužek/ PT provedena v řádném termínu, bude dítě vyloučeno z docházky.
  • Nejsme plátci DPH

Přehled variabilních symbolů pro úhradu plateb

  • VS 202301 - Sportovní hry