Obecné informace k platbám za kroužky

  • Platbu za kroužek / hlídání dětí apod. proveďte prosím převodem na účet č. 2800248177/2010
  • U platby uveďte variabilní symbol kroužku a jméno dítěte / účastníka
  • Platby za kroužky uhraďte do 30. 9 2021 
  • V případě, že nebude platba za kroužek provedena v řádném termínu, bude dítě vyloučeno z docházky.
  • Po dohodě lze uplatnit slevu na 2. a další sourozence či na 2. a další kroužek ve výši 100Kč
  • Nejsme plátci DPH

Přehled variabilních symbolů pro úhradu plateb


  • VS 202101 - Sportovní hry
  • VS 202102 - Skupinová výuka hry na doprovodnou akustickou kytaru