Obecné informace k platbám za kroužky

  • Platbu za kroužek / příměstský tábor proveďte prosím převodem na účet č. 2800248177/2010
  • U platby uveďte variabilní symbol kroužku/příměstského tábora a jméno dítěte / účastníka
  • Příměstské tábory- záloha 2000,-Kč do 15. 3. 2022, doplatek do 30. 6. 2022
  • V případě, že nebude platba za kroužek/ PT provedena v řádném termínu, bude dítě vyloučeno z docházky.
  • Nejsme plátci DPH

Přehled variabilních symbolů pro úhradu plateb


  • VS 202218- PT Mezi piráty
  • VS 202225- PT Indiáni
  • VS 202201- PT Na moři
  • VS 202101- Sportovní hry
  • VS 202102 - Skupinová výuka hry na doprovodnou akustickou kytaru