Platba za příměstské tábory 2021

 • Platbu za příměstský tábor proveďte prosím převodem na účet č. 2800248177/2010
 • U platby uveďte variabilní symbol jednotlivého tábora a jméno dítěte / účastníka
 • Zálohovou platbu 1500,-Kč uhraďte prosím do 31. 3. 2021
 • Doplatek do celkové výše prosím uhraďte do 30. 6. 2021
 • V případě vládních opatření znemožňujících konání tábora bude vrácena celá částka

Variabilní symboly: 26302021 - Cesta z pevnosti, 02062021- Cirkus Čestlík, 09132021- Škola čar a kouzel


Obecné informace k platbám za kroužky

 • Platbu za kroužek / hlídání dětí apod. proveďte prosím převodem na účet č. 2800248177/2010
 • U platby uveďte variabilní symbol kroužku a jméno dítěte / účastníka
 • Platby za kroužky uhraďte do 2. 10 2020 
 • Ve prvním pololetí proběhne 15 lekcí
 • V případě, že nebude platba za kroužek provedena v řádném termínu, bude dítě vyloučeno z docházky.
 • Po dohodě lze uplatnit slevu na 2. a další sourozence či na 2. a další kroužek ve výši 100Kč
 • Nejsme plátci DPH

Přehled variabilních symbolů pro úhradu plateb


 • VS 20201001 - Sportovní hry
 • VS 20201002 - Skupinová výuka hry na doprovodnou akustickou kytaru 
 • VS 20201003 - Mami, tati, pojď si hrát! 
 • VS 20201004 - Tvořivky 
 • VS 20202005 - Atletika