Obecné informace k platbám za kroužky/hlídání dětí

 • Platbu za kroužek / hlídání dětí apod. proveďte prosím převodem na účet č. 2800248177/2010
 • U platby uveďte variabilní symbol kroužku a jméno dítěte / účastníka
 • Platby za kroužky uhraďte do 8. února 2019
 • V případě, že nebude platba za kroužek provedena do 8. února 2019 bude dítě vyloučeno z docházky
 • Po dohodě lze uplatnit slevu na 2. a další sourozence či na 2. a další kroužek ve výši 100Kč
 • Nejsme plátci DPH

Přehled variabilních symbolů pro úhradu plateb

 • VS 20181001 - Aktivizační kroužek pro děti s mentálním a kombinovaným postižením
 • VS 20181002 - Hrátky s hudbou
 • VS 20181003 - Sportovní hry
 • VS 20181004 - Šikovné ručičky
 • VS 20181005 - Základy gymnastiky (4.-8. třída)
 • VS 20181006 - Skupinová výuka hry na doprovodnou akustickou kytaru
 • VS 20181007 - Mami, tati, pojď si hrát!
 • VS 20181008 - Tvořivky - pro ZŠ Čestlice
 • VS 20182001 - FitMAMI Outdoor - cvičení s kočárky
 • VS 20183001 - Dopolední hlídání dětí
 • VS 20194001 - Příměstský tábor V říši pohádek
 • VS 20194002 - Příměstský tábor Cesta kolem světa za 5 dní