Obecné informace k platbám za kroužky

 • Platbu za kroužek / hlídání dětí apod. proveďte prosím převodem na účet č. 2800248177/2010
 • U platby uveďte variabilní symbol kroužku a jméno dítěte / účastníka
 • Platby za kroužky uhraďte do 17. 2. 2020 
 • Ve druhém pololetí proběhne 15 lekcí
 • V případě, že nebude platba za kroužek provedena v řádném termínu, bude dítě vyloučeno z docházky.
 • Po dohodě lze uplatnit slevu na 2. a další sourozence či na 2. a další kroužek ve výši 100Kč
 • Nejsme plátci DPH

Přehled variabilních symbolů pro úhradu plateb

 • VS 2019001 - Barvička 
 • VS 20191002 - Hrátky s hudbou 
 • VS 20191003 - Sportovní hry 
 • VS 20191004 - Hravé čtení 
 • VS 20191005 - Gymnastika 
 • VS 20191006 - Skupinová výuka hry na doprovodnou akustickou kytaru 
 • VS 20191007 - Mami, tati, pojď si hrát! 
 • VS 20191008 - Tvořivky 
 • VS 20192001 - Cvičíme! I s dětmi